Odkazy

Stránky klubů

Klub kernteriérů - stránky neoficiálního kerního klubu, kde se dozvíte užitečné rady o výstavách, najdete kontakty na další chovatelské stanice a inzerci nových štěňátek.
Klub teriérů (KCHT) – stránky klubu chovatelů teriérů, kde se dozvíte o všech plemenech teriérů a jejich standardech, o výstavách a kontaktech na poradce chovu.
Klub málopočetných plemen psů (KCHMPP)- stránky klubu chovatelů málopočetných plemen psů, kde jsou také zařazeni kernteriéři. Najdete zde informace o výstavách pořádané tímto klubem a plemenech tímto klubem zastřešené.
Klub agility České republiky- stránky klubu agility České republiky. Najdete zde informace o stanovech klubu, řádu agility, soutěžním řádu, trénincích, závodech a rozhodčích.
Czech Coursing Club- stránky klubu sdružujícího přátele coursingů v České republice. Najdete zde stanovy klubu, řád coursingu, jak získat licenci pro účat na závodech coursingu a kalendář a místa tréninků, licenčních běhů a závodů.

Stránky skupin

Agi Rakovník – stránky rakovnické party nadšenců trénujících agility.